Rolvsøy Velforening er et felles organ for alle som har tilknytning til - og er glad i Rolvsøy.  Med din hjelp vil vi bli enda bedre i stand til å skape et samfunn hvor det er godt å være. Som medlem i vår forening får du også tilgang til alle sider på vår hjemmeside.
Å komme sammen er en begynnelse.  Å holde sammen er fremgang.  Å arbeide sammen er suksess 
Bli medlem  HER       Kontonr.: 4910 12 96503       Medlemskontigent kr. 200,-     

You are here

Brev fra Thor Evensen. Epedemien på Rolvsøy i 1945

Dødsfall den 4. november. Fru Nils Davidsen. Dr. Vig fikk besøk av Nils Davidsen ombord på skøyta den 4. Hans kone var død om natten. Den 22. november fikk jeg beskjed om at Nils Davidsen også var avått ved døden å tilsynelatende av samme årsak som sin frue. Jeg sendte da med en gang talegram nr. 1) til Dr. Vig og meddelte om dette samtidig som jeg opplyste at ytterligere 4 personer i samme hus som der hvor de avdøde hadde bodd også var sengeliggende med meget høy feber. Mottok telegram fra Dr. Vig den 23.12. Som svar på dette sendte Dr. Vig med telegram at pass. skal sendes til Hammerfest hvis feberen holder seg. (Selv reiste han til Tromsø. I mellomtiden (satte jeg meg også i forbindelse med Dr. Meyer på hospitalskipet i Hammerfest og meddelte ham omtrendt det samme som jeg hadde telegrafert dr. Vig. Han ba om at pasientene øyeblikkeig skulle sendes til Hammerfest og disse ble hentet fra Hammerfest lørdag 24. november. Den 25. november kom Th. Jørgensen til meg og ba om noen medesiner da han hostet så sterkt.  Morgenen etter ble jeg tilkalt av Harald Hansen hvor Jørgensen hadde overnattet. Han var blitt dårlig. Jeg tok hans tempratur og puls, dette viste henholdsvis 39.5 og 115. Jeg lot  han straks få sulfatiazol og telegraferte øyeblikkelig til dr. Meyer i Hammerfest, (hadde mottatt beskjed om at dr. Vig var reist til Tromsø.

I telegrammet meddelte jeg at Jørgensen hadde vært på Gunnarnes. Ved eksaminasjon av ham fikk jeg rede på at han hadde vært der lørdag den 24. og hjulpet til med å bære eller føre de 4 syke på båten som kom og hentet de syke fra Hammerfest. Samtidig ba jeg om å få rede på hva det feilte de 4 som var sendt inn lørdag og om det skulle tas noen forholdsregler da det etter min mening opplagt måtte være en epedemin som var utbrudt. (dette var den 26.)

Den 27. fikk jeg beskjed fra dr. Meyer at det sansyneligvis var meningitis og at blodprøve var sendt inn til Tromsø for undersøkelse for andre epedemiske sykdommer.

Jeg telegraferte at Jørgensen kunne sendes herfra med båt den 28. og at han fikk sulf.zol i mellomtiden, men at jeg ikke hadde mer igjen (jeg hadde nemlig også på eget ansvar gitt de 4 fra Gunnarnes sulf.zol da jeg jo stadig fikk beskjed om feberkurven.)

I mellomtiden mottok jeg telegram fra dr. Meyer om at de sykes omgivelser skulle isoleres og at det skulle gjennomføres en grundig avlusning og vask av de rom hvor de syke hadde oppoldt seg.

Båt som kom fra Ingøy fikk beskjed om å returnere herfra øyeblikkelig uten å få med seg levnetsmidler. Likeledes fant jeg det forsvarlig på egen risiko og sende med samtlige 3 familiemedlemmer som hadde vært med Jørgensen (ligget i forskjellige rom) natten over.

Isolering av alle som hadde vært i forbindelse med den syke var vanskelig, da kjøpmannen ikke godt kunne nekte varesalg, jeg forbød dette imidlertidig inntil legen kom slik at han kunne ta avgjørelsen.

Den 28. sendte jeg en mann til Persand da jeg hadde fått underretning om at en pleiedatter av Nils Davidsen hadde dratt dit. Det viste seg at hun også var syk med tilsynelatende de samme symptomer som alle de andre.

Dr. Meyer ble underrettet og anmodet om å sende "Holmen" som var gått med Jørgensen til Persan for å hente også henne. Holmen kom innom Tufjord for å bunkre. Han bekreftet da at det var tyfus og hadde vaksine med seg for paratyfus. Jeg ga Holmen skipper beskjed om å ta med alle på Persand, men de hadde fått beskjed fra legen å ta med seg bare pleiersken.

Harald Hansen med familie var internert for sikkerhets skyld. Den 28. 11. fikk jeg telegram fra Dr. Vig om at alle mistenkelige skulle sendes Hammerfest og at han kom så snart som mulig, antagelig om et par dager.

Til helserådet på Gunnarnes kom et telegram fra Dr. Meyer (dette ble ekspedert til meg) som meddelte at det antagelig var men. eller flekktyfus og at dr. Vig var underrettet. Beskjed om internering osv. Jeg ba Ingøy radio forsøke å få forbindelse med dr. Vig da det etter min mening var på tide at en lege kom til stedet.

I den telefoniske samtaleoverføring med dr. Vig den 29.11 kl. 1200 meddelte vi han hva som var skjedd ( bl.a. at alle var fra samme sted ) Han ba om at det måtte bli opprettet et lasarett til 5 senger. Jeg meddelte ham at en brakke skulle gjøres klar og alt mulig skulle gjøres for å isolere befolkningen. Dr. Vig gav beskjed om at alle syke skulle sendes til Hammerfest inntil han kom oppover med materiell til lasarett.

I telefonen ble det også diskutert varetransport og postforbindelse med utenomverden, Telegram fra dr. Vig 30.11 meddelte at han skulle ta med post osv. fra Hammerfet til Tufjord. Han meddelte videre i telegram av 30.11. at med hensyn til varer etc. ville bestemmelser bli truffet når han kom til Tufjord.

(Den 28 fikk jeg telegram fra dr.Vig Tromsø at jeg kunne innvilge reisetillatelser etter livsnødvendige ting og om mulig at pasienten da helst burde avluses først.  Jeg hadde i mellomtiden sendt brever til Hvalfjord, Gunnarnes, og øvrige steder at det var forbudt å besøke hverandre, ingen måtte forlate Rolvsøya eller besøke hverandre unødig. Post, telegraf og telefon sperret jeg og gav beskjed om at dette måtte gjøres til i hver fall legen kom og kunne ta den endelige avgjørelsen.

Folket fulgte disse bestemmelser lojalt. Brevet som jeg sendte rundt var datert den 28. november. Vi ventet. Den 4. desember kom endelig livstegn fra myndighetene. ( jeg hadde også pr. brev underrettet lensmannen om at det muligens var en epedemi som var brudt ut her. ) 

De som kom fra Hammerfest meddelte at flekktyfus var utbrudt og at de skulle avluse hele Rolvsøya og hendvendte seg til meg. De ble alle innkvartert i min brakke. Lege skulle komme etter så snart som mulig. Lusemannskapene var sendt fra Tromsø til Hammerfest med redningskøyte sammen med Dr. Vig lørdag den 1. desember ( dvs natt til søndag)  De meddelte enn videre at lege skulle komme etter som var sendt fra Oslo. (dette var forøvrig ikke nytt, da vi daglig gjennom radio hørte om epedemien som var brudt ut og om alle de forholdsregler som var truffet for å hindre epedemiens utbrudd. 3 ganger om dagen hørte man enkelte tider disse medlinger. I mellomtiden satt altså legen i Hammerfest.

Mandag etter middag kom dr. Thesdahl fra Oslo med fly og utstyr. Lusemannskapene begynte øyeblikkelig sitt arbeide. Vi ventet hver dag på lege, men da det var umulig å komme i forbindelse pr. telefon over Tromsø ble det herfra sendt en radiomelding over Ingøy til distriktslegen i Vest Finnmark med beskjed "Deres nærvær på Gunnarnes er nødvendig. Vi er der den 8, desember. ( Tidligere var det pr. telefon  gitt beskjed om at Tufjord var ferdig og at mannskapene nå dro til Ingøy og gav beskjed om at de ville være tilstede samme dag 6. des. da en ønsket lege opp.

Legen kom altså ikke før radiomeldingen kom. Den 8. desember møttes vi i havna på Gunnarnes. Legen gikk ikke i land som var forutsetningen, det var tidligere sendt telegram om at like etter sist avdøde enda ikke var begravet ) Hvis man skal referere den samtalen som vi hadde med legen ombord på skøyta vil det bli noe uklart, da han sto på redningskøyta og vi på Astrid. Jeg forklarte ham at jeg anså det som var gjort for lite betryggende og at det var merkelig at hele Vest Finnmarken ble sperret når legene ikke en gang hadde vist seg på Rovlsøya hvor alle tilfellene var fra og ikke bare det, men det var tydelig gitt beskjed om at alle pas.  som var brakt inn stammet fra Gunnarnes.

Det var vår mening (eller min) å få doktoren i land på Gunnarnes, dette lykkes ikke. Han foreslo at man skulle internere alle i den brakken hvor de bodde nå. Dette nektet vi, da smittekilden jo nettopp stammet derfra og det ytterligere var en ny pasient der. Vi forlangte å få alle brakt til Hammerfest. Dette ble endelig avgjort. Jeg spurte samtidig hvor dr. Thesdal var. Han var dradd til Tromsø. Det hele ble diskutert løst og fast da en sprang frem og tilbake på båten.

Vi fortsatte vårt avlusningsarbeide videre og begrov også den 9. desember Davidsen ved siden av sin frue. Kiste var nemlig for lenge siden bestilt og kom med Holmen som var i Hammerfest med Th. Jørgensen. Båten Holmen ble rekvirert til sykekjøring, men fikk dessverre maskinskade. Det ble derfor sendt telegram til Hammerfest om at båt måtte sendes derfra. Som svar fikk vi et telegram den 10. om at arbeiderne i Hammerfest ville nedlegge sitt arbeid hvis ytterligere flere syke ble sendt dit, men at en skulle forsøke å ordne saken.Senere kom beskjed om at saken var ordnet og at dr. Brinchman skulle komme med proviantbåt fra Hammerfest.

Båt fra Hammerfest er sendt for å hente de syke, men levnetsmiddelbåten er dessverre forhindret på grunn av det dårlige været, men skal komme snarest. Ny melding fra Radioen i dag at Hammerfest er frigitt, men sperringen vedvarer forøvrig for hele det tidligere avsperrede område, Måsøy, Kvalsøy osv.

Thor Evensen

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer