Rolvsøy Velforening er et felles organ for alle som har tilknytning til - og er glad i Rolvsøy.  Med din hjelp vil vi bli enda bedre i stand til å skape et samfunn hvor det er godt å være. Som medlem i vår forening får du også tilgang til alle sider på vår hjemmeside.
Å komme sammen er en begynnelse.  Å holde sammen er fremgang.  Å arbeide sammen er suksess 
Bli medlem  HER       Kontonr.: 4910 12 96503       Medlemskontigent kr. 200,-     

You are here

Kirkebrakka på Gunnanes

 Rolvsøy kirkebrakke ble satt opp i 1948 og ble innviet av fylkesprost Alf Wiig. Kirkebrakka lå på den gamle skoletomta på Gunnarnes og hadde ca 150 sittelasser og dessuten en lite menighetssal, to sakrestier med gang i mellom og våpenhus. Menighetssalen kunne benyttes i forbindelse med kirkeskibet ved å åpne dertil anordnede fløidører. Kirkebrakken var forsynt med et lite tårn. 

Materialer og midler til kirkebrakken var skaffet gjennom fylkesprosten. Den ble satt opp av byggmester Furuli under tilsyn av en komite med disponent Peter Tapper, Tufjord som formann.  Alterutstyr og utsmykkning var besørget av en kirkeforening med fru Tapper som formann. 

Innvielsen skjedde i overvær av en høitidstemt menighet som i løpet av morgen- og formiddagstimene strømmet  til  fra hele Rolvsøy.

Innventar i Rolvsøy kirkebrakke:

1 Bibel, Tekstbok, Alterbok, Bedeskammel, 2 pinnestoler, Døpefont, 20 benker med ryggstø, Benekr uten ryggstø, 1 Messehakel (hvit prestekappe), 1 Orgel, Messehagel (rød prestekappe med kors framme og bak), Kalk og Disk og Brødeske, 30 særkalker (beger til nadverd), Alterduk, 1 lysekrone for parafinlamper, Dåpsutstyr - mugge og fat i sølvplett.

I udatert skriv:
Hjemmelsbevis:
En gir herved tillatelse til bygg av kirkebrakke på skolens tomt som er på min eiendom Gunnarnes.

For Simon Andreassen
Elise Johansen.

Denne har ligget i (kalds) boken helt siden 1948 - er nå inf. i fnr. 224/54 og innsatt i
brevordner 4.

Utdrag av brev fra sogneprest Høvik til biskopen i Nord-Hålogaland, datert 6. november 1968. "En vil meddele herr biskopen at Ingøy og Rolvsøy menighet, våren 1968, besluttet å rive kirkebrakka. Grunnen til dette vedtak ligger i at det ikke har vært mulig å få kommunen til å ta på seg vedlikeholdet av kapellet. Videre skyldes det at kapellet etter hvert har kommet i en slik forfattning at det ikke lenger kan benyttes. Soknepresten har  således måttet benytte gymnastikksalen på Gunnarnes skole til gudstjenester, begravelser og dåp hyggelige samvær.
Kirkebrakka ble i sommer revet vederlagsfritt mot at de som utførte arbeidet fikk beholde de materialer som kunne brukes. Som en nødløsning har en latt bygge en provisorisk alter med et enkelt kors samt en altering. 

Emelie Paulsen, som var nærmeste nabo, hadde renholdet i kirkebrakka og det sies at der alltid ar rent og ordentlig. 

De som var med på å rive kirkebrakka:
Bernhard Ingebrigtsen Tufjord, Svein Paulsen Gargo, Samuel Mosesen Nordhamna, Berthram Mortensen Valfjord. To av dem bygde uthus/sjå av materialene.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer