slideshow 6

Rolvsøy Velforening er et felles organ for alle som har tilknytning til - og er glad i Rolvsøy.  Med din hjelp vil vi bli enda bedre i stand til å skape et samfunn hvor det er godt å være. Som medlem i vår forening får du også tilgang til alle sider på vår hjemmeside.
Å komme sammen er en begynnelse.  Å holde sammen er fremgang.  Å arbeide sammen er suksess 
Bli medlem  HER       Kontonr.: 4910 12 96503       Medlemskontigent kr. 200,-     

Referat fra folkemøte på Rolvsøy mandag den 7. oktober 2013

Måsøy Kommune og Finnmark Kraft inviterte alle innbyggere på Rolvsøy
til møte om en eventuell utbygging av Snefjord Vindpark. Tema var: 

Krever beiteland på reinfri øy

Planlagt vindkraftverk i Snefjord kan skape konflikt
mellom innbyggerne på Rolvsøya og reineiere. Det fordi reineierne krever beiteland på øya i erstatning for tapt land rundt vindkraftparken.

Kan Rolvsøyas utmarksarealer bli utlagt som reinbeite ?????

Rein på beiteMed virkning fra 1.7.2009 innførte stortinget ny plandel til plan- og bygningsloven som innebærer bl.a følgende:

  • Det er innført en klar formålsbestemmelse om at all planlegging etter loven skal sikre grunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv er et viktig framskritt. Samisk utmarksnæring sammen med reindrift omfattes naturlig av dette.

En sommerhilsen til alle lesere av hjemmesiden.

Blålyset: polardag, polarnatt og lav arktisk sol.

Jon Børre Ørbæk ved Norsk Polarinstitutt, skriver mye spennende om lyset i nord

Her er et utdrag fra Ottar, tidsskrift fra Tromsø museum - Universitetsmuseet. 

Sesongene preger det arktiske lyset. Vårens og sommerens polardag med midnattsol er fasinerende, og vinterens fravær av lys med solen  under horisonten hele døgnet er myteomspunnet. Men det er den lave arktiske solen i vår- og høstseongene som maler naturen i de vakreste pastellfargene. Og det blå tussmørkelyset gjør at det i nord faktisk er langt mer lys enn på sørlige breddegrader !

Gjengroing av kulturlandskap.

I det naturvitenskapelig tidsskrift, Ottar, fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet,
kan en lese om gjengroing av kulturlandskapet. Noe av innledningen i hefte, skrevet av hefteredaktørene Steen Jacobsen og Hans Tømmervik, gjengis her. Det er også verd å nevne at Den europeiske landskapskonvensjonen gir grunnlag for lokalt å starte ulike tiltak for å gjenreise landskapet og for å stoppe gjengroingen. 

Slik kan du kanskje få bedre hukommelse.

Kan melkesyre trigge hjernen din...

til å både huske bedre og tenke klarere. Hvis det stemmer er det bare å få på seg joggeskoene.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.11067855

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer